Vali Akın’dan Engelliler Günü Mesajı « Kırşehir Pusula

kadıköy escortkağıthane escortkamiloba escortkartal escortkasımpaşa escort

Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Veda yemeği

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Vali Akın’dan Engelliler Günü Mesajı

Bu haber 02 Aralık 2021 - 14:45 'de eklendi ve 191 views kez görüntülendi.

Vali İbra­him Akın 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü se­be­biy­le mesaj ya­yın­la­dı. Vali İbra­him Akın me­sa­jın­da: “3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü, özel kar­deş­le­ri­miz ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği­miz en­gel­li bi­rey­le­rin daha iyi bir yaşam ve ge­le­cek­le il­gi­li bek­len­ti­le­ri­ni ifade etme fır­sa­tı bul­du­ğu an­lam­lı bir gün­dür.
Do­ğuş­tan veya son­ra­dan mey­da­na gelen en­gel­li­lik du­ru­mu, pek çok in­sa­nın ha­ya­tı­nı olum­suz yönde et­ki­le­mek­te­dir. Bu et­ki­nin de­re­ce­si, ya­pa­bi­le­cek­le­ri­mi­zi ne kadar sı­nır­la­ya­ca­ğı, ön­ce­lik­le bi­re­yin ken­di­ne olan gü­ve­ni­ne, top­lu­mun en­gel­li­le­re olan genel ba­kı­şı­na ve dev­le­tin des­te­ği­ne bağlı ola­rak de­ğiş­mek­te­dir.
İnsani ve ev­ren­sel de­ğer­le­ri üstün tutan kadim bir me­de­ni­ye­te sahip olan Türk Mil­le­ti büyük bir aile ola­rak hiç­bir ayrım yap­ma­dan her fer­di­ni ku­cak­la­mak­ta­dır.
Bu büyük aile­nin tüm fert­le­ri­nin ken­di­ni ifade ede­bil­me­si, üre­ti­me kat­kı­da bu­lun­ma­sı ve elde et­ti­ği ba­şa­rı­lar­la sos­yal ha­ya­tın ay­rıl­maz bir par­ça­sı ol­ma­sı biz­le­ri son de­re­ce mutlu et­mek­te­dir.
Her in­sa­nın ya­şan­tı­mı­za fark­lı bir değer ve anlam kat­tı­ğı inan­cıy­la başta en­gel­li­le­ri­miz olmak üzere tüm in­san­la­ra sevgi, hoş­gö­rü ve em­pa­ti ile yak­laş­ma­nın ha­ya­tı daha da gü­zel­leş­ti­re­ce­ği­ne ve bir­çok top­lum­sal so­ru­nu çö­ze­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz.
Bu bi­linç­le dev­le­ti­miz, tüm en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın rahat ve huzur için­de ya­şa­ma­la­rı, gün­lük ha­ya­ta daha aktif şe­kil­de ka­tıl­ma­la­rı, top­lum­la
bü­tün­leş­me­le­ri için ge­rek­li yasal dü­zen­le­me­le­ri uy­gu­la­ma­ya koy­muş­tur.
Bu­nun­la bir­lik­te eği­tim­den sağ­lı­ğa, sos­yal yar­dım­lar­dan is­tih­da­ma kadar pek çok alan­da des­tek ol­ma­ya devam et­mek­te­dir.
En­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın ha­ya­tı­na do­ku­nan ve daha ka­li­te­li bir yaşam stan­dar­dı­na ulaş­ma­sı­nı sağ­la­yan bu ça­lış­ma­lar aynı za­man­da top­lum­sal far­kın­da­lı­ğın oluş­ma­sı­na da kat­kı­da bu­lun­mak­ta­dır.
Çünkü on­la­ra ve­ri­len des­tek art­tık­ça ne­le­ri ba­şa­ra­bil­dik­le­ri­ni gö­rü­yor, ya­şa­ma sım­sı­kı tu­tun­duk­la­rı­na şahit olu­yo­ruz.
Bu duy­gu­lar­la, dün­ya­yı daha ya­şa­na­bi­lir kıl­mak ve in­san­lı­ğın her fer­di­ne en­gel­siz bir hayat sun­mak adına far­kın­da­lık oluş­tu­ran 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü’nde tüm en­gel­li kar­deş­le­ri­mi­ze aile­le­ri ve sev­dik­le­riy­le
bir­lik­te sağ­lık­lı, mutlu ve hu­zur­lu bir ömür di­li­yor, say­gı­lar su­nu­yo­rum.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Bursa Evden Eve NakliyatOsmangazi Evden Eve NakliyatNilufer Evden Eve NakliyatYıldırım Evden Eve NakliyatBüyükorhan Evden Eve NakliyatGemlik Evden Eve NakliyatGürsu Evden Eve NakliyatHaramcık Evden Eve Nakliyatİnegöl Evden Eve NakliyatBursa Evden Eve NakliyatKaracabey Evden Eve NakliyatKeles Evden Eve NakliyatMudanya Evden Eve NakliyatKestel Evden Eve NakliyatMustafakemalpaşa Evden Eve Nakliyat

Bostancı escort