Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi verdiği eğitimle öğrencilerini geleceğe hazırlarken lisansüstü eğitimde açtığı programlarla da geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. Üniversitemizin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde 14 doktora programı ve 36 yüksek lisans programı yer alırken 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin doktora ve yüksek lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 374 oldu ve toplam öğrenci sayısı 1132’ye ulaştı.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitimiyle Öğrencilerine Yeni Alanlar Açıyor

Üniversitemizde eğitimde artan kalite ve yeni açılan bölümlerle yüksek lisans ve doktora programlarına ilgi her geçen gün artıyor. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yer alan 14 doktora programında 117 öğrencimiz bulunurken 1015 öğrencimiz ise yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Sağlık Bilimleri Enstitümüz 115 Öğrencisini Alanında Uzmanlaştırmaya Devam Ediyor

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde 2 doktora ve 6 yüksek lisans programına 49 öğrenci kayıt yaptırırken Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı da 115’e ulaştı. Moleküler Tıp Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Yüksek Lisans Programı, Hareket ve Antrenman Yüksek Lisans Programı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktora Programı ile Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programı alanlarında eğitim veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü alanında uzman öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitimler pandemi nedeniyle AYDEP üzerinden uzaktan öğretim sistemiyle gerçekleştirilecek.

.