İlhan, 14 Mart Tıp Bay­ra­mı ne­de­niy­le mesaj ya­yın­la­dı « Kırşehir Pusula

kadıköy escortkağıthane escortkamiloba escortkartal escortkasımpaşa escort

Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Veda yemeği

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

İlhan, 14 Mart Tıp Bay­ra­mı ne­de­niy­le mesaj ya­yın­la­dı

Bu haber 14 Mart 2022 - 17:40 'de eklendi ve 187 views kez görüntülendi.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Dr. Metin İlhan, sağ­lık emek­çi­le­ri­nin sos­yal ve eko­no­mik hak­lar açı­sın­dan mağ­du­ri­yet­le­ri­nin ive­di­lik­le çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Dr. Metin İlhan, 14 Mart Tıp Bay­ra­mı ne­de­niy­le mesaj ya­yın­la­dı. Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Dr. Metin İlhan, me­sa­jın­da “Her yıl bi­lim­sel ge­liş­me­le­rin tar­tı­şıl­dı­ğı ve tıp ala­nı­na su­nu­lan kat­kı­la­rın kut­lan­dı­ğı gün 14 Mart Tıp Bay­ra­mı ola­rak yer al­mak­ta­dır.
Sağ­lık ala­nın­da su­nu­lan hiz­me­tin hiç­bir ba­sa­ma­ğın­da ge­cik­me ya­rat­ma­dan gece, gün­düz de­me­den yoğun ça­lış­ma tem­po­su al­tın­da ve risk­li şart­lar­da mes­lek­le­ri­ni icra et­me­ye ça­lı­şan tüm sağ­lık emek­çi­le­ri­nin sos­yal ve eko­no­mik hak­lar açı­sın­dan mağ­du­ri­yet­le­ri ive­di­lik­le çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­lı ve sahip ol­ma­la­rı ge­re­ken hak­la­rın da bir an önce iyi­leş­tir­me­ye gi­dil­me­si büyük önem arz eden bir hu­sus­tur.
Has­ta­ne­ler­de ya­şa­nan yo­ğun­luk­lar ve bunun be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği ka­rı­şık­lık­lar ile or­ta­ya çıkan ger­gin­lik­le­rin sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na karşı sözlü ve fi­zik­sel şid­de­te dö­nü­şü­yor ol­ma­sı­nın da önüne ge­çil­me­li ve gerek has­ta­ne­ler­de ge­rek­se hasta mu­aye­ne bö­lüm­le­rin­de yo­ğun­luk­la­rın ya­şan­dı­ğı or­tam­lar­da fi­zi­ki şart­la­rın acil ola­rak dü­zen­len­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­si ge­re­kir.
Pan­de­mi ile bir­lik­te dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de özel­lik­le de son sü­reç­te olan­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da sağ­lık ala­nın­da ve­ri­len hiz­met­ler­de ya­şa­nan ak­sak­lık­lar ve tı­ka­nık­lık­lar va­tan­daş­la­rı mağ­dur et­mek­te ve sağ­lı­ğın tüm ba­sa­mak­la­rı bir zin­ci­rin hal­ka­sı gibi dü­şü­nül­dü­ğün­de sağ­lık emek­çi­le­ri­ni de hasta te­da­vi sü­reç­le­rin­de zor du­rum­da bı­ra­kan bir hale dö­nü­şen prob­lem­le­rin önüne ge­çil­me­li ve yeni uy­gu­la­ma­lar ge­liş­ti­ri­le­rek so­run­lar gi­de­ril­me­li­dir.
Bu duy­gu­lar­la; risk­li ve zor ko­şul­lar­da yoğun bir iş tem­po­su ile mes­lek­le­ri­ni icra eden sağ­lık emek­çi­le­ri­nin özlük hak­la­rı­nın ve yıp­ran­ma pay­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si üze­ri­ne çı­ka­rı­lan, uy­gu­la­ma­ya ko­yu­la­cak olan ka­nun­la­rı iptal et­me­den, yap-boz tah­ta­sı­na dön­me­yen ciddi ve ka­lı­cı ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zi­yor, tüm sağ­lık emek­çi­le­ri­nin 14 Mart Tıp Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum” dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Bursa Evden Eve NakliyatOsmangazi Evden Eve NakliyatNilufer Evden Eve NakliyatYıldırım Evden Eve NakliyatBüyükorhan Evden Eve NakliyatGemlik Evden Eve NakliyatGürsu Evden Eve NakliyatHaramcık Evden Eve Nakliyatİnegöl Evden Eve NakliyatBursa Evden Eve NakliyatKaracabey Evden Eve NakliyatKeles Evden Eve NakliyatMudanya Evden Eve NakliyatKestel Evden Eve NakliyatMustafakemalpaşa Evden Eve Nakliyat

Bostancı escort