Bulut Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı Kutladı « Kırşehir Pusula

izmir olgun escortkuşadası escortmalatya escortankara escortbodrum escortizmir escortankara escortistanbul manken escortcasino siteleriEscort Londonhttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real money

kadıköy escortkağıthane escortkamiloba escortkartal escortkasımpaşa escort

Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Veda yemeği

Genel, GÜNDEM, YEREL HABERLER

Bulut Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı Kutladı

Bu haber 02 Aralık 2021 - 15:00 'de eklendi ve 163 views kez görüntülendi.

Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Bulut 1-7 Ara­lık Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Haf­ta­sı se­be­biy­le açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
İl Sağ­lık Mü­dü­rü Bulut Kır­şe­hir’de 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri’nde 18 is­tas­yon­da top­lam 259 ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı­nı ifade etti.
2021 yılı ilk 11 aylık ve­ri­le­ri­ne göre 35.857 va­ka­ya mü­da­ha­le edil­di­ği­ni be­lir­ten Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Ali Bulut açık­la­ma­la­rın­da: “Kır­şe­hir 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri, İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­miz bün­ye­sin­de 18 is­tas­yon­da top­lam­da 259 ar­ka­da­şı­mız ile yü­rü­tül­mek­te­dir.
Kır­şe­hir ola­rak is­tas­yon ve am­bu­lans ba­şı­na düşen nüfus ora­nı­mız, va­ka­la­ra ula­şım sü­re­miz Tür­ki­ye or­ta­la­ma­la­rı­na göre çok iyi du­rum­da­dır.
İli­miz­de 1 adet yoğun bakım obez am­bu­lan­sı, 1 adet 4 sed­ye­li çoklu am­bu­lans, 2 adet UMKE (Ulu­sal
Me­di­kal Kur­tar­ma Ekibi) aracı, 2 adet kar­pa­let­li am­bu­lans ve 38 adet pa­nel­van am­bu­lan­sı olmak üzere top­lam 44 am­bu­lan­sı­mız bu­lun­mak­ta­dır.
İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­mi­zin 2021 yılı ilk 11 aylık ve­ri­le­ri­ne göre; top­lam­da 35.857 va­ka­ya mü­da­ha­le edil­miş­tir.
Kent­sel vak’aya (şehir mer­ke­zi) ula­şım sü­re­miz or­ta­la­ma 5 da­ki­ka 28 sa­ni­ye, kır­sal vak’aya (köy, ka­sa­ba vb.) ula­şım sü­re­miz or­ta­la­ma 15 da­ki­ka 06 sa­ni­ye­dir.
112 çağrı mer­ke­zi­ne ya­pı­lan asıl­sız çağ­rı­lar, ara­yan ki­şi­le­rin doğru adres ve­re­me­me­si ve hasta ko­nu­mu­nun net ola­rak be­lir­le­ne­me­me­si, tra­fik­te sü­rü­cü­le­rin am­bu­lan­sa yol ver­me­me­si, vb. ne­den­ler­le ma­ale­sef am­bu­lans­la­rın vak’alara ulaş­ma­sı­nı zor­laş­tır­mak­ta­dır.
Va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu ko­nu­da daha has­sas ol­ma­la­rı­nı 112’yi ge­rek­siz meş­gul et­me­me­le­ri­ni özel­lik­le rica edi­yo­ruz. “Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la bir kez daha vur­gu­la­mak is­te­rim ki acil du­rum­lar­da sa­ni­ye­ler çok önem­li­dir.
Am­bu­lan­sa ait siren sesi du­yul­du­ğun­da ya da tepe lam­ba­sı ya­nar­ken gö­rül­dü­ğün­de yol ve­ril­me­si ha­ya­tî önem ta­şı­mak­ta­dır. Tra­fik­te iler­le­yen am­bu­lan­sa yol verme ko­nu­sun­da özen gös­te­ril­me­me­si, za­man­la ya­rı­şan 112 acil mü­da­ha­le eki­bi­nin ha­ya­tî teh­li­ke­si olan has­ta­yı za­ma­nın­da te­da­vi mer­ke­zi­ne ye­tiş­tir­me­si­ne engel ol­mak­ta­dır.
112 acil çağrı hat­tı­nın ge­rek­siz yere meş­gul edil­me­si­nin ön­len­me­si ve tra­fik­te am­bu­lans­la­rın geçiş ön­ce­li­ği­ne özen gös­te­ril­me­si ko­nu­la­rın­da top­lum­sal far­kın­da­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la “Ya­şa­ma Yol Ver” pro­je­si ili­miz­de de sür­dü­rül­mek­te­dir.
Bi­lin­di­ği üzere 01-07 Ara­lık Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Haf­ta­sı ola­rak kut­lan­mak­ta­dır.
Bu ve­si­le ile her türlü zor şart­lar­da bile gö­re­vi­ni fe­da­kâr­ca ve ba­şa­rıy­la ye­ri­ne ge­ti­ren acil sağ­lık hiz­met­le­ri ça­lı­şa­nı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın, in­sa­nı­mı­za ver­miş ol­duk­la­rı bu kut­sal hiz­met her türlü tak­di­rin üze­rin­de­dir.
Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bu özel haf­ta­la­rı­nı kut­lar, ka­za­sız be­lâ­sız sağ­lık­lı hu­zur­lu gö­rev­ler di­le­rim.”dedi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.