“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Kutluyorum” « Kırşehir Pusula

kadıköy escortkağıthane escortkamiloba escortkartal escortkasımpaşa escort

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Kutluyorum”

Bu haber 02 Aralık 2021 - 14:47 'de eklendi ve 143 views kez görüntülendi.

AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal’ın 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü se­be­biy­le mesaj ya­yın­la­dı.
İl Baş­ka­nı her ko­nu­da en­gel­li va­tan­daş­la­rın ya­nın­da yer al­ma­ya, on­la­rın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma­ya büyük önem ver­dik­le­ri­ni ifade etti.
İl Baş­ka­nı Ünsal me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi: “‘Önce insan’ diyen, in­sa­nı ‘ya­ra­tıl­mış­la­rın en şe­ref­li­si’ ola­rak gören bir ge­le­ne­ğin men­sup­la­rı ola­rak biz­ler, her ko­nu­da en­gel­li kar­deş­le­ri­mi­zin ya­nın­da yer al­ma­ya, on­la­rın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­ma­ya büyük önem ve­ri­yo­ruz.
Fi­zi­ki en­gel­le­rin değil, kalp­ler­de­ki en­gel­le­rin sorun ol­du­ğu bi­lin­ci­nin tüm top­lu­ma ya­yıl­ma­sı­nı; zi­hin­ler­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nın ve en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın bizim bir par­ça­mız ol­du­ğu ger­çe­ği­nin idrak edil­me­si­ni sağ­la­mak, öte­den beri bizim ön­ce­lik­li ko­nu­la­rı­mız ara­sın­da ol­muş­tur.
En­gel­li kar­deş­le­ri­miz, spor­dan sa­na­ta, ede­bi­yat­tan si­ya­se­te, eği­tim­den iş dün­ya­sı­na her alan­da büyük ba­şa­rı­lar elde et­mek­te, azim ve ka­rar­lı­lık­la­rıy­la biz­le­re güç ve ilham ver­mek­te­dir.
Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın li­der­li­ğin­de, eği­tim hiz­met­le­rin­den evde bakım hiz­met­le­ri­ne, is­tih­dam­dan ay­rım­cı­lı­ğın ön­len­me­si­ne va­rın­ca­ya kadar pek çok hu­sus­ta en­gel­li kar­deş­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­na çözüm olmak; top­lum­la bü­tün­leş­me­le­ri­ni, iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma­la­rı­nı, huzur ve re­fah­la­rı­nın art­ma­sı­nı sağ­la­mak için öz­ve­riy­le ça­lış­tık.
Bakım ve re­ha­bi­li­tas­yon hiz­met­le­rin­de ula­şı­la­bi­lir­li­ğin ve ka­li­te­nin ar­tı­rıl­ma­sı, en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın kamu ve özel sek­tör­de is­tih­da­mı­nın teş­vik edil­me­si, özel eği­ti­me des­tek­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı hu­sus­la­rın­da önem­li adım­lar attık.
Top­lu­mu­mu­zun ay­rıl­maz bir par­ça­sı olan bu kar­deş­le­ri­miz­le il­gi­li so­run­la­rın çö­zü­mü için son 19 yılda önem­li adım­lar attık.
Biz­ler, en­gel­li kar­deş­le­ri­miz­le il­gi­li ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si­ni bir lütuf ola­rak değil, hak­la­rın sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­me­si ola­rak gö­rü­yo­ruz.
Bu duygu ve dü­şen­ler ile, ha­ya­tın ön­le­ri­ne çı­kar­dı­ğı zor­luk­la­ra karşı mü­ca­de­le az­mi­ni ve ka­rar­lı­lı­ğı­nı kay­bet­me­ye­rek top­lu­ma örnek olan tüm en­gel­li kar­deş­le­ri­mi­zin 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü’nü kut­lu­yo­rum.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
casino siteleri - slot siteleri